Avís Legal

La nostra política d'empresa
dades identificatives
En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació, es faciliten les següents dades:

El titular d'aquesta website és Carlos Garcia Jose amb domicili a C/ Lepanto 23 43569 Les Cases d'Alcanar (Tarragona) amb número de DNI: 47622685N i Correu electrònic de contacte: info@restaurantlamarinada. com La informació continguda en www.restaurantlamarinada. com constitueix un servei d'informació dels diversos serveis que ofereix relacionats amb l'hostaleria.
Acceptació de les condicions d'ús
L'accés a la web www.restaurantlamarinada.com exigeix ​​l'acceptació de les condicions d'ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.
Protecció de dades de caràcter personal
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.restaurantlamarinada.com estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Carlos Garcia Jose, i no es permet, la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit de seu titular, Carlos Garcia Jose de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L'usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Carlos Garcia Jose.

Carlos Garcia Jose vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.
Dades en xarxes socials
www.restaurantlamarinada.com disposa de perfils en diferents xarxes socials, de manera que hem d'advertir a l'usuari que totes les dades que publiqui en aquests perfils han de ser coneguts per tots aquells usuaris que també interactuïn en aquest perfil o que simplement ho consultin, tinguin aquests o no el seu propi perfil a la xarxa social, ja que tots els perfils de www.restaurantlamarinada.com són públics.

En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en els perfils de www.restaurantlamarinada.com serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa de l'servei. Us recomanem que consulteu les polítiques de privacitat de les xarxes socials abans d'utilitzar aquests serveis.

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a www.restaurantlamarinada.com, sobretot en el cas de dades de tercers, a través de les xarxes socials, aquest declara i garanteix que està legitimat a enviar aquesta informació i que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que la informació no té caràcter confidencial i que no fa mal o ofèn a tercers.

Carlos Garcia Jose només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la legislació vigent, respecte a les dades que reculli directament de l'usuari, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors usos que la xarxa social pogués efectuar.
Limitació de la responsabilitat
Carlos Garcia Jose no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l'ús dels continguts de la Web, sent d'exclusiva responsabilitat de l'usuari que accedeixi als mateixos .En el mateix sentit, Carlos Garcia Jose no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar d'l'ús d'una versió no actualitzada o defectuosa de el navegador, d'interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament de sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de www.restaurantlamarinada.com conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d'interès per als usuaris. Carlos Garcia Jose no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l'usuari accedeix a el contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Carlos Garcia Jose no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la Web www.restaurantlamarinada.com i / o en l'ús de les informacions contingudes en ella.

Carlos Garcia Jose es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'accés de qualsevol usuari als continguts d'accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.
Enllaços
Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit a Carlos Garcia Jose i en el seu defecte els enllaços que s'estableixin a aquest Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d'inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l'usuari altres fonts d'informació que poguessin ser del seu interès.

Carlos Garcia Jose procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d'això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@restaurantlamarinada.com.
responsabilitat
En definitiva, l'usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos a la web www.restaurantlamarinada.com.
Política de privadesa
Les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat.
Llei aplicable i jurisdicció
Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d'interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d'utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència de el lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Amposta.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

www.restaurantlamarinada.com. Tots els drets reservats.